Que esta passant a l’oceà.

En les últimes dècades, els recursos dels oceans s’han sobreexplotat sense límit, posant en perill l’equilibri de tot el planeta. La temperatura de l’aigua s’ha elevat més del que s’esperava, també en les profunditats, la pesca comença a escassejar, hi ha illes d’escombraries i microplàstics surant arrossegades pels corrents.

Segons la Global Ocean Commission, el 80% de la contaminació que pateixen els mars es produeix per activitats en terra ferma. S’estima que, actualment, s’aboquen vuit milions de tones de deixalles de plàstic a l’any, gran part dels quals acaben acumulats pels corrents oceànics en cinc grans conques marines. Els grans pegats d’escombraries de el Pacífic Nord formats entre Califòrnia, Hawaii i Japó, són les més conegudes, però hi ha molts altres.

Que és "la isla de la basura"?

La seva superfície s'estima entre 710.000 km² i 17 000 000 km² segons el criteri que s'adopti en relació amb la concentració d'elements de plàstic que es fixa com a llindar per a la seva definició geogràfica. Aquest abocador oceànic es caracteritza per tenir concentracions excepcionalment altes de plàstic suspès i altres deixalles atrapats en els corrents de el gir oceànic de el Pacífic Nord. Malgrat la seva grandària i densitat, l'illa d'escombraries oceànica és difícil de veure fins i tot mitjançant fotografies de satèl·lit.